Oudervereniging Basisschool De Bolster.

Oudervereniging BS De Bolster Nuth:
De OV verleent hand- en spandiensten bij het organiseren van vele activiteiten op school. Denk hierbij aan o.a.: herfstwandeling,  St. Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, Eindejaarsfeest. De Oudervereniging organiseert samen met school deze activiteiten en ondersteunt daarmee op een positieve wijze de samenwerking tussen ouders en school.
De OV zal ook hulpouders benaderen bij deze activiteiten omdat vele handen het werk licht maken. De OV is dus een enthousiaste club ouders die activiteiten aan de hand van een draaiboek organiseert en regelt en daarnaast zorgt voor voldoende ouders die hen in de daadwerkelijke uitvoering kan helpen. Samen sterk voor De Bolster !!
 
 • Roy Velter (voorzitter).
 • Karin Suers-Ossenblok.
 • Alexa Linssen-Butterfield (secretaris).
 • Melanie Tonnaer.
 • Samira van den Broek-Jouini.
 • Miriam Meertens-Frints.
 • Frans Snel.
 • Daphne Pluijmakers.
 •  
 •  
 •  
cloud

Ieder kind telt mee op De Bolster